De Rupelstreek in de Grote Oorlog

Auteur: Leo Bridts
160 p. / Paperback

19,95

Op voorraad

Beschrijving

Begin augustus 1914 vielen de Duitsers België binnen. Al vlug kreeg de Rupelstreek te maken met de gevolgen van die agressie. Eerst werd de streek geconfronteerd met massa’s vluchtelingen uit gevechtszones. Later, toen de aanvallers hun kanonnen op de fortengordel rond Antwerpen richtten, werd het oorlogsgeweld reëel. Daarna was er de bezetting met het leven onder de Duitse laars.
De inwoners van de Rupelstreek beleefden het allemaal op hun manier: welke invloed had de oorlog op werk, inkomen, handel en nijverheid, landbouw, onderwijs, gezondheid, cultuur, sport en andere aspecten van de samenleving.
Ook soldaten aan het IJzerfront, krijgsgevangenen, geïnterneerden, opgeëiste werklozen en mensen die voor het geweld gevlucht waren, beleefden hun ‘eigen’ Grote Oorlog.