Vergeten stemmen uit de Grote Oorlog

Auteur: Max Arthur
364 p. / hardback met stofwikkel / 2004

15,00

Uitverkocht

Categorieën: ,

Beschrijving

De ‘vergeten stemmen’ uit de titel dienen in dit werk wel degelijk letterlijk te worden opgevat. Dit boek is het resultaat van de moeizame arbeid die een team van academici en archivarissen verbonden aan het Imperial War Museum in Londen in 1972 aanvatte. Zij namen contact op met honderden mannen en vrouwen die getuigen waren geweest van de Eerste Wereldoorlog. Overal ter wereld werden interviews afgenomen van militairen en burgers die op een af andere manier bij het wereldconflict waren betrokken geweest. De gesprekken werden opgenomen op geluidsband en vormden een nooit eerder geziene schat aan orale geschiedenis. De banden bleven bewaard, terwijl het aantal nog levende getuigen met de jaren slonk. Dertig jaar later besloot de auteur transcripties te maken van een selectie uit deze gesproken getuigenissen. Het resultaat is een orale geschiedenis van de Grote Oorlog, van mannen, vrouwen, burgers, miltairen van Duitse, Canadese, Belgische, Amerikaanse, Franse en Britse nationaliteit, die waar ook ter wereld het oorlogsgeweld aan den lijve hebben ondervonden. Zij spreken zonder schroom of terughoudendheid over angst, pijn en gruwel, maar vaak breekt doorheen het relaas van zware beproeving ook het heimwee naar de tijd toen ze jong waren en in de kracht van hun leven, toen solidariteit en kameraadschap hun levensdagen kleurden. Deze honderden korte schetsen, variërend van één tot twee pagina’s, geven een soms wrange, dan weer ludieke kijk op het dagelijks leven van gewone mensen wier levensloop door vier jaren oorlog op indringende wijze werd verstoord. Opmerkelijk is wel dat uit hun relaas veelal het optimisme van de ‘survivor’ spreekt, die met meer begrip voor het leven en respect voor de ander uit de hel is getreden van een wereldoorlog. Ongemeen boeiend en aangrijpend zijn deze stemmen uit een tegelijk ver en toch zo nabij verleden.