Hitler, soldaat in de Westhoek

Auteur: Siegfried Debaeke
256 p. / Paperback

24,95

Beschrijving

In 1914 trok Adolf Hitler als vrijwilliger ten oorlog. De 25-jarige soldaat kwam in de Westhoek terecht. Tussen Geluwe en Geluveld overleefde hij zijn vuurdoop in één van de heftigste en kritiekste gevechten van de oorlog, de Eerste Slag bij Ieper. Daarna diende hij als koerier en was het zijn belangrijkste taak bevelen van de regimentsstaf naar de bataljonscommandanten over te brengen.
Aan de hand van authentieke bronnen en met behulp van talloze illustraties en kaarten, volgt de auteur het spoor van de toen nog onbekende Hitler. Het intense speurwerk naar zijn route en zijn diverse verblijfplaatsen in de West-Vlaamse frontstreek leverde heel wat verrassende vondsten op.
In de Croonaertbossen bij Wijtschate verdiende Hitler zijn eerste onderscheiding. In Mesen vereeuwigde hij de ruïnes in tekeningen en schilderijen. In Ardooie genoot hij van enkele weken zorgeloze rust. En op het einde van de oorlog werd Hitler bij Wervik het slachtoff er van een Britse gasaanval, waardoor hij blind het front verliet.
Het boek bevat diverse originele brieven, tekeningen en schilderijen van Hitler, waaronder verschillende voor de eerste maal gepubliceerd worden.