Oorlogspoëzie

Samenstellers: Jan Bernaerts en Hendrik Heyman
218 p. / 1916

120,00

Slechts 1 resterend op voorraad

Beschrijving

Oorlogspoëzie: verschenen in 1914 en 1915 en onuitgegeven gedichten

Verzameld door: Jan Bernaerts (Ridder in de Leopoldsorde, krijgsaalmoezenier Gainneville) en Hendrik Heyman (Toegevoegd kamerlid, Belgisch secretaris Gasthuis n°4 Rennes)
Uitgeverij: Drukkerij van het Militair Gesticht van Vak-Heropleiding voor Zwaar Gekwetsten uit den Oorlog,
Port-Villez
Jaar van verschijning: 1916

Geliefde wapen- en taalbroeders,

aan U die in onwankelbare stoerheid en opgeruimde edelmoedigheid de wacht houdt aan de IJzer;
aan U die dagelijks bij weer en onweer de vermoeienissen der verschansingswerken verduurt en gevaren en dood trotseert;
aan U in wiens zielsterke jeugd de onafhankelijkheid van ons land, de vrije toekomst van al onze geliefden, de eisch van het hoogere recht, de bevestiging van het verpande eerewoord berusten en in volle veiligheid blijven toevertrouwd;
aan U, naar ‘s konings wensch, de waardige zonen van de manhaftige vaderen die vielen op Groeninghekouter;
aan U, wordt ons boekje in liefde, in bewondering, in dank opgedragen.

Jan Bernaerts, Hendrik Heyman