Res Publica 1959-1989

Unieke collectie van de eerste 30 jaargangen van Res Publica.
De eerste 20 jaargangen komen uit het universiteitsarchief en dragen vooraan een stempel.
De collectie wordt niet opgezonden.

180,00

Slechts 1 resterend op voorraad

Beschrijving

Res Publica was een politiek-wetenschappelijk tijdschrift dat in 1959 voor het eerst verscheen en tot 2019 zou blijven bestaan. In die 60 jaar onderging het tijdschrift verschillende evoluties. Het eerste nummer werd uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Wetenschap der Politiek. Het was het tijdschrift van de Belgische politicologen en tot einde van de jaren 1970 werd bijna uitsluitend in het Frans gepubliceerd. In die dagen publiceerden zelfs Franse supersterren van de politieke wetenschap zoals Raymond Aron en Maurice Duverger in het tijdschrift. Pas in 1962 verscheen de eerste Nederlandstalige bijdrage. Het aantal Nederlandstalige artikels nam daarna stelselmatig toe tot Res Publica een echt tweetalig tijdschrift werd. Toen prof. Wilfried Dewachter hoofdredacteur werd onderging het tijdschrift heel wat veranderingen. Res Publica evolueerde onder hem ook tot het tijdschrift van voornamelijk Vlaamse politicologen. Het aantal Franstalige bijdragen nam af en in 2006 verscheen het laatste artikel in het Frans. Toen de uitgevers van het tijdschrift (VPW) in 2008 beslisten om samen te werken met de Nederlandse Kring van politicologen (NKWP) groeide Res Publica uit tot het belangrijkste Nederlandstalig tijdschrift over politiek in de Lage Landen. Het zou blijven bestaan tot 2019. In dat jaar werd Res Publica omgedoopt tot het Engelstalige Politics of the Low Countries.