Geschiedenis van het Belgisch leger 1830-1919

398 p. / hardback met stofwikkel / 1982 / zeer zeldzaam!

55,00

Uitverkocht

Beschrijving

Standaardwerk over het Belgisch leger, in vredes- en oorlogstijd, uitgegeven door het Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht.
Hoofdstuk I (p. 17-51) handelt over de oprichting van het leger in 1830, de militaire samenzweringen van 1831, de burgerwacht, de rijkswacht.
Hoofdstuk II (p. 53-82): De tiendaagse veldtocht van 2 tot 12 augustus 1831.
Hoofdstuk III (p. 83-127): Onder Hollandse dreiging.
Hoofdstuk IV (p. 129-178): De gewapende neutraliteit van 1839 tot 1870.
Hoofdstuk V (p. 179-208): De Frans-Duitse oorlog
Hoofdstuk VI (p. 209-276): De gewapende neutraliteit van 1871 tot 1914.
Hoofdstuk VII (p. 277-395): Het Belgisch leger in de oorlog van 1914-1918.