De IJzer – het ultieme front

Auteur: Jacques Bauwens
258 p. / hardback / 2008

24,95

Uitverkocht

Categorieën: ,

Beschrijving

In dit boek gaat Jacques Bauwens dieper in op de rol die het Belgische leger speelde in de slag om de IJzer tijdens de Eerste Wereldoorlog, een onderwerp dat door veel auteurs over het hoofd werd gezien. Eerst wordt kort ingegaan op de omstandigheden die leidden tot de Eerste Wereldoorlog, de situatie in België bij het uitbreken van het conflict, en de ontsnapping van het merendeel van de Belgische soldaten uit het belegerde Antwerpen. De hoofdmoot van het boek bespreekt de slag om de IJzer aan de hand van dagboeken, getuigenissen, memoires, brieven en kaartmateriaal. We lezen o.m. over wat voorafging, het eerste treffen, de inundatie van de IJzervlakte en de vier jaar durende patstelling die daarop volgde. Erg interessant is de ook rubriek ‘Beeld-verhaal’, waarin de vernieling aanschouwelijk wordt gemaakt aan de hand van werk van oorlogskunstenaars en zwart-witfoto’s. Veel daarvan is afkomstig uit familiearchieven en werd nooit eerder gepubliceerd. Een erg overzichtelijke en beeldrijke studie, mooi uitgegeven op hardcover.