Logo De Klaproos De jacht op de flaminganten

Startpagina Uitgeverij Boekenfonds Books in English Pers Hou mij op de 			hoogte Contact Bestelformulier
 
De jacht op de flaminganten
>>bestellen


 
In reactie op de steeds strengere censuur, de Vlaamsvijandige hetze van de Franse pers en het verbod van Vlaamse studiekringen kwam de Vlaamse Beweging aan het IJzerfront vanaf 1917 in een stroomversnelling. Vlaamsgezinde militairen schrokken er niet voor terug hun politieke eisen bekend te maken in Open brieven en in aanplakbriefjes of opschriften die tijdens zogenaamde vliegtochten op huizen, barakken en tramwagons werden aangebracht.

Volgens een hardnekkige mythe regende het daarop straffen en vervolgingen voor de krijgsraad.
In deze uitgave gaat professor Monballyu na of dit wel klopt met de werkelijkheid. Waar en wanneer werden er Vlaamsgezinde militairen strafrechtelijk vervolgd en gesanctioneerd? Op welke juridische gronden gebeurde dit? Welke straffen werden daarbij opgelegd? En ten slotte, is er bij die vervolgingen sprake van misbruiken, waardoor sommige gestraften zich na de oorlog als martelaren van de Vlaamse zaak konden opwerpen?

In de ruimere discussie over de vraag of de onduldbare taaltoestanden in het Belgische leger in 1914-18 de echte wortels vormen van het Vlaams-nationalisme, is dit een onmisbaar werk.Gevangenis

Vier Vlaamsgezinde militairen op de koer van de gevangenis van Wulveringem, 19 september 1917.Activisten

Dat hij in juli 1918 aan een activistische manifestatie in Hasselt deelnam, kwam Jan Paspont (met leeuwenvlag) duur te staan. 
 
 
 
 

De jacht op de flaminganten
De strafrechtelijke repressie van de flaminganten aan het Belgisch front

Prof. dr. Jos Monballyu

Paperback
240 blz., 24 op 16 cm
ca. 65 illustraties
19,95 EUR


 


Uitgeverij De Klaproos, Ezelstraat 79, 8000 Brugge, tel. 050-349 759
URL: http://www.klaproos.be
e-mail adres: info@klaproos.be zend een e-mail naar De Klaproos