Logo De Klaproos Executies 1914-18

Startpagina Uitgeverij Boekenfonds Zeldzaamheidjes Pers Hou mij op de 			hoogte Contact Bestelformulier
 
De dood met de kogel
>>bestellen


 
Tussen 1914 en 1918 werden elf Belgische soldaten geëxecuteerd door hun eigen kameraden, op bevel van het krijgsgerecht. Jarenlang bleven deze strafdossiers geheim. Siegfried Debaeke kreeg inzage in de processtukken en onderzocht het hoe en het waarom van de terechtstellingen. Tegelijk brengt hij schokkende getuigenissen van burgers en soldaten die zo’n macaber tafereel bijwoonden.

De analyse van de strafdossiers leidt tot verbijsterende conclusies.
In de Eerste Wereldoorlog konden beklaagden niet rekenen op een eerlijke en onafhankelijke rechtspraak. In gevallen van desertie baseerden krijgsraden zich op een afgedankte napoleontische verordening om de doodstraf uit te spreken. Meermaals zette de legerleiding auditeurs en rechters onder druk. Op de zittingen van de krijgsraden werden alleen getuigen ten laste opgeroepen. Advocaten kregen geen tijd om een degelijk pleidooi op te stellen en konden in de eerste oorlogsjaren – ten onrechte – geen beroep aantekenen. Bovendien stond de straf zelden in verhouding tot de misstap.

De terdoodveroordeelden hadden geen idee wat hen overkwam. Sommigen konden nauwelijks lezen of schrijven, en twee Vlamingen werden in een vreemde taal berecht. Voor ze het goed en wel beseften, waren de arme drommels veroordeeld tot het “Mort par les armes!” en werden ze vastgebonden aan een executiepaal.Krijgsraad te velde

Een krijgsraad te velde, zetelend in een herberg. 
 
 
 
 

De dood met de kogel
Siegfried Debaeke

Paperback
208 blz., 24 op 16 cm
Ca. 70 illustraties
19,95 EUR

ISBN 9789055081486

 


Uitgeverij De Klaproos, Ezelstraat 79, 8000 Brugge, tel. 050-349 759
URL: http://www.klaproos.be
e-mail adres: info@klaproos.be zend een e-mail naar De Klaproos